www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0901.662.727    |    Email: contact@xaydungmk.com

  • Chọn ngôn ngữ
Le cat noc Hacom Galacity
Du an Hacom Solar
Du an Hacom Solar
banner6
banner2
banner3
banner1
banner 4
banner 5

Luật khoán sản 2010

Đăng lúc 15-06-2017

Luật số 60/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT KHOÁN SẢN

 

Thuộc tính văn bản

 

 Số/Ký hiệu

 60/2010/QH12

 Ngày ban hành 

 30/11/2010

 Người ký

 Nguyễn Phú Trọng

 Trích yếu

 LUẬT KHOÁNG SẢN

 Cơ quan ban hành

 Quốc hội

 Phân loại

 Luật

 

Tải tài liệu