www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0901.662.727    |    Email: contact@xaydungmk.com

  • Chọn ngôn ngữ
banner6
banner2
banner3
banner1
banner 4
banner 5

XAYDUNG MK TUYỂN DỤNG QUÝ IV/2018

Đăng lúc 02-04-2017

Xây dưng MK Tuyển dụng phỏng vấn - tại Khu vực Miền Nam

 

Thời gian: Ngày 6 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Vị trí tuyển dụng: 
1. Giám sát xây dựng
2. Giám sát trắc đạc
3. Giám sát an toàn
4. Giám sát hạ tẫng kỹ thuật

Các bạn quan tâm, vui lòng tải hồ sơ tại: www.xaydungmk.com, và gửi vào email: contact@xaydungmk.com.

Bp. Tuyển dụng sẽ liên hệ để thông báo thời gian và địa điểm cụ thể.

Chào đón các bạn gia nhập đại gia đình MK

 

Tải tài liệu