www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0259 650 9999 - Hotline: 0908 85 67 67    |    Email: contact@xaydungmk.com

  • Chọn ngôn ngữ
mk central city
Xây dựng MK
Thường trực HDND
khu đô thị phủ hà
Ngay Doanh Nhân 13/10
banner6
banner3
banner1
banner 4
banner 5

Hà Nội: Xem xét tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, xây dựng 5 huyện thành quận

Đăng lúc 25-10-2021

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3599/UBND-NC về việc báo cáo tình hình thực hiện đồ án đầu tư, xây dựng 5 huyện thành quận.

 

Theo đó, để triển khai các đề án đầu tư xây dựng, phát triển 5 huyện (Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng) thành quận, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố Hà Nội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) của thành phố đã bố trí kế hoạch đầu tư.
 
Căn cứ chỉ đạo của đồng chí Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của Thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở là thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong việc đầu tư xây dựng 5 huyện thành quận, đề xuất thành phố các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để xây dựng 5 huyện thành quận.
 
 
Huyện Đông Anh (Ảnh minh họa).
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 5 huyện nêu trên là thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả đạt được cụ thể của từng tiêu chí đến hết ngày 31/10/2021, ước thực hiện đến hết năm 2021, đánh giá những tiêu chí nào đạt thêm, những tiêu chí nào chưa đạt; xây dựng lộ trình cụ thể, giải pháp, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ còn phải triển khai để trở thành quận trong giai đoạn 2021-2025.
 
Đồng thời, tổng hợp số dự án cấp huyện và số vốn theo ngành, lĩnh vực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ hoàn thành tiêu chí lên quận.
 
Các huyện ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án nhằm hoàn thành các tiêu chí lên quận chưa đạt trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 của huyện.
 
 
( Theo Yến Mai / Baoxaydung )
 
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-xem-xet-thao-go-kho-khan-cho-dau-tu-xay-dung-5-huyen-thanh-quan-318001.html
Tải tài liệu