www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0259 650 9999 - Hotline: 0908 85 67 67    |    Email: contact@xaydungmk.com

 • Chọn ngôn ngữ
mk central city
Xây dựng MK
Thường trực HDND
khu đô thị phủ hà
Ngay Doanh Nhân 13/10
banner6
banner3
banner1
banner 4
banner 5

TƯ VẤN GIÁM SÁT

 • Duyên Thái Plaza

  Duyên Thái Plaza

  Công ty Cổ phần Xây dựng và tư vấn MK là công ty chiệu trách nhiệm trong khâu tư vấn giám sát công trình nhà ở và văn phòng làm việc Duyên Thái.

 • KĐT Biển Bình Sơn Ninh Chữ

  KĐT Biển Bình Sơn Ninh Chữ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và tư vấn MK là đơn vị Tư vấn giám sát tại Dự án khu đô thị biển Bình Sơn Ninh Chữ, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.