www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0259 650 9999 - Hotline: 0908 85 67 67    |    Email: contact@xaydungmk.com

  • Chọn ngôn ngữ
mk central city
Xây dựng MK
Thường trực HDND
khu đô thị phủ hà
Ngay Doanh Nhân 13/10
banner6
banner3
banner1
banner 4
banner 5

Nghị định 15/2013/NĐ-CP

Đăng lúc 19-04-2017

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Thuộc tính văn bản

  Số/Ký hiệu

  15/2013/NĐ-CP

  Ngày ban hành

  06/02/2013

  Người ký

  Nguyễn Tấn Dũng

  Trích yếu

  Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Cơ quan ban hành

  Chính phủ

  Phân loại

  Nghị định

 

Tải tài liệu