www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0259 650 9999 - Hotline: 0908 85 67 67    |    Email: contact@xaydungmk.com

  • Chọn ngôn ngữ
mk central city
Xây dựng MK
Thường trực HDND
khu đô thị phủ hà
Ngay Doanh Nhân 13/10
banner6
banner3
banner1
banner 4
banner 5

Quyết định 1843/QĐ-TTg

Đăng lúc 19-04-2017

Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Khối Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng thuộc cơ quan Bộ Xây dựng.

 

  Số văn bản

  1843

  Ký hiệu văn bản

  QĐ-TTg

  Ngày ban hành

  05/10/2010

  Ngày có hiệu lực

  05/10/2010

  Ngày hết hiệu lực

  Văn bản còn hiệu lực

  Người ký

  Hoàng Trung Hải

  Trích yếu

  Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.

  Cơ quan ban hành 

  Thủ tướng Chính phủ

  Phân loại

  Quyết định

 

Tải tài liệu