www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0259 650 9999 - Hotline: 0908 85 67 67    |    Email: contact@xaydungmk.com

  • Chọn ngôn ngữ
mk central city
Xây dựng MK
Thường trực HDND
khu đô thị phủ hà
Ngay Doanh Nhân 13/10
banner6
banner3
banner1
banner 4
banner 5

Thông tư 02/2014/TT-BLÐTBXH

Đăng lúc 19-04-2017

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

 

 

  Số hiệu:

 

 

  02/2014/TT-BLÐTBXH

 

 

  Trích yếu nội dung:

 

  Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

 

  Ngày ban hành:

 

  10/1/2014

 

  Ngày có hiệu lực:

 

  3/1/2014

 

  Hình thức văn bản:

 

  Thông tư

 

  Người ký duyệt:

 

  Phạm Minh Huân - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

 

Tải tài liệu