www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0259 650 9999 - Hotline: 0908 85 67 67    |    Email: contact@xaydungmk.com

  • Chọn ngôn ngữ
mk central city
Xây dựng MK
Thường trực HDND
khu đô thị phủ hà
Ngay Doanh Nhân 13/10
banner6
banner3
banner1
banner 4
banner 5

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Đăng lúc 08-05-2017

 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Thuộc tính văn bản:

 

 

 Số/Ký hiệu

 

 

  59/2015/NĐ-CP

 

 

 Ngày ban hành

 

  18/06/2015

 

 Ngày có hiệu lực

 

 

  05/08/2015

 

 

 Người ký

 

 

  Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 Trích yếu

 

 

  Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

 

Cơ quan ban hành

 

 

  Chính phủ

 

 

 Phân loại

 

  Nghị định

 

 

Tải tài liệu