www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0259 650 9999 - Hotline: 0908 85 67 67    |    Email: contact@xaydungmk.com

  • Chọn ngôn ngữ
mk central city
Xây dựng MK
Thường trực HDND
khu đô thị phủ hà
Ngay Doanh Nhân 13/10
banner6
banner3
banner1
banner 4
banner 5

Thông tư số 17/2016/TT-BXD

Đăng lúc 08-05-2017

 

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

 

 Số văn bản

 

 17

 

 Ký hiệu văn bản

 

 

 2016/TT-BXD

 

 Ngày ban hành

 

 30/6/2016

 

 

 Ngày có hiệu lực

 

 1/9/2016

 

 Ngày hết hiệu lực

 

 Văn bản còn hiệu lực

 

 Người ký

 

 Bùi Phạm Khánh

 

 Trích yếu

 

 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

 Cơ quan ban hành

 

 

 Bộ Xây dựng

 

 

 Phân loại

 

 

 Thông tư

 

 

 Lĩnh vực

 

 Hoạt động xây dựng

 

 

 

Tải tài liệu