www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0259 650 9999 - Hotline: 0908 85 67 67    |    Email: contact@xaydungmk.com

  • Chọn ngôn ngữ
mk central city
Xây dựng MK
Thường trực HDND
Le cat noc Hacom Galacity
Ngay Doanh Nhân 13/10
banner6
banner3
banner1
banner 4
banner 5

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

Đăng lúc 17-05-2017

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thuộc tính văn bản

 Số/Ký hiệu

 42/2017/NĐ-CP

 Ngày ban hành

 05/04/2017

 Ngày có hiệu lực

 01/06/2017

 Người ký

 Nguyễn Xuân Phúc

 Trích yếu

 Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 Cơ quan ban hành

 Chính phủ

 Phân loại

 Nghị định

 

Tải tài liệu