www.xaydungmk.com     |     Hotline: 024.632.88885 - 0259 650 9999 - Hotline: 0908 85 67 67    |    Email: contact@xaydungmk.com

  • Chọn ngôn ngữ
mk central city
Xây dựng MK
Thường trực HDND
khu đô thị phủ hà
Ngay Doanh Nhân 13/10
banner6
banner3
banner1
banner 4
banner 5

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP

Đăng lúc 08-05-2017

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 

Thuộc tính văn bản

 

 

 Số/Ký hiệu

 

 32/2015/NĐ-CP

 

 Ngày ban hành

 

 25/03/2015

 

 Ngày có hiệu lực

 

 10/05/2015

 

 Người ký

 

 Nguyễn Tấn Dũng

 

 Trích yếu

 

 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 

 Cơ quan ban hành 

 

 Chính phủ

 

 Phân loại

 

 Nghị định

 

Tải tài liệu